Lapsed, õppimine ja püramiidi energia?

05/03/2019

Ruumienergia parendamiseks on võimalik õigesti väljaorienteeritud Energiapüramiide asetada üldjuhul vaid toa kahte nurka, eeldades, et ruumienergiat parendatavate püramiidide külgtahkudest jäävad ruumi suunas toimima vaid lääne- ja põhjapoolsetelt külgtahkudelt levivad püramiidi välisenergiad.                                                                                          

Lauale asetatud tillukese püramiidi vorm mõjub lapse vaimsusele korrastavalt ja tema meelelisele tunnetusele rahustavalt. Õppimislaual vabale kohale asetatud püramiid võib olla, ilmakaarte suhtes orienteerimata, vaid kasulikult mõjuv miljööväärtuslik vorm. Ilmakaarte suhtes õigesti väljaorienteeritud püramiid toimib ka selle lähiümbruse ja selles asuva inimese energia parendajana juhul, kui püramiidi lääne-ja/või põhjapoolne külgtahk asetsevad inimese suunas. Ida-ja/või lõunapoolne külgtahk  peaksid olema suunatud inimesest eemale. Suur ja mõõdukas püramiidi võib ka selle tipust ühe peenikese niitnööriga riputada arvutitöö- , puhkamis-  ja magamiskoha kohale kõrgusele, mis tagab püramiidi all vaba liikumise. Aktiivset mõtlemist nõudva töö tegemise kohale püramiidi riputamine ei ole soovitav, kuna püramiidi siseenergia sagedus toimib liialt rahustavalt.

Energiapüramiidide asetamine õppimis-või mõne muu töö-ja puhkekoha  tooli alla ning magamisvoodi alla on kategooriliselt mittesoovitav püramiiditipust eralduva tugeva ja inimese organismile kahjulikult toimiva energia põhjusel. lmakaarte suhtes õigesti orienteeritud püramiidi välis- ja siseenergia toimimise häälestumine kujuneb 20-ne minuti vältel.

  • Püramiidi suurus ja dimensioonid peavad olema korrektsed, neli liuglevat kallet peaksid olema puhtad mustusest ja kriimudest ja seda peaks hoidma eemal elektroonilistest esemetest. Niisugune nõue on õige.
  • Püramiid kui sinu isiklik tööriist – siis pigem mitte jagada teistega, eriti mis puudutab tervendavaid eesmärke. Niisugune nõue on liialdus.
  • Kuidas me teame, kas püramiid töötab? Hoia pendlit püramiidi tipu kohal ja jälgi pöörlemise liikumist. Kui pendeldamine näitab spiraalseid, ringjaid, pöörlevaid liigutusi püramiidi kohal, osutab see energiavoolule. Ilmakaarte suhtes õigesti orienteeritud püramiidi tippu koondub püramiidi välisenergia ja seda on võimalik tuvastada nii pendli kui paberriba abil. Püramiidi tipu kohal välisenergia olemasolu eeldab ka siseenergia olemasolu.